Çanakkale Savaşı: Hakkını Helal Et

Çanakkale Savaşı: Hakkını Helal Et

Çanakkale Savaşı sırasında: Çanakkale'de Kocadere köyünde büyük bir “ Sargı Yeri ” kurulur. Kimi Erzurumlu , kimi Bosnalı , Kimi Adanalı , Kimi Gürünlü, Kimi Halepli çok sayıda yaralı getiriliyor... Yaralılardan biri de Çanakkale Lapsekinin Beybaş Köyündendir ve yarası oldukça ağırdır. Zor nefes alıp vermektedir. Alçalıp yükselen göğsünü biraz daha…continue reading →
Gökkuşağı Projesi: Philadelphia Deneyi

Gökkuşağı Projesi: Philadelphia Deneyi

Gökkuşağı Projesi  adıyla da bilinen bu deney, 1984 yılında beyaz perdeye aktarılana kadar ciddiye alınmamıştı. Ancak o tarihden bugüne kadar resmi makamlarca defalarca yalanlanmasına rağmen en çok merak edilen konulardan biri olmuştur Philadelphia Deneyi  İddia sahibi ataldır, Deneyin yapılmış olma ihtimalinden ilk söz eden kişi Morris K. Jessup’dur. Jessup amatör bir…continue reading →
Çanakkale Savaşı’nda Kaybolan Alay

Çanakkale Savaşı’nda Kaybolan Alay

"Bölükler Anzak Koyu'na çıkarken 1915'te Gelibolu'da şartlar korkunçtu: Dizanteri, erleri yere yıkıp, her tarafa cesetler yayıldıkça, kabus büyüyordu..." "Çanakkale Savaşı tam bir cehenneme dönüyordu." 10 Agustos 1915 Çanakkale... Güneşin göz kamaştıran parlaklığı, topların bitmez, tükenmez gürlemelerine karışıyor... Gelibolu Savaşı'nın son dönemi, cehennemi Çanakkale'ye taşımış... Siperler fırın gibi... Savas kokusu ile…continue reading →
Rüya: Süleymaniye Camii

Rüya: Süleymaniye Camii

Derler ki... Kanuni Sultan Süleyman, Süleymaniye Camii ’nin inşasına karar verdiği zaman, bir gece rüyasında Hz. Muhammed’i görür; Hz. Muhammed, ona caminin nereye yapılacağını göstermekten başka, caminin iç ve dış unsurları hakkında da birtakım bilgiler verir: “Minberi şuraya, mihrabı şuraya, kürsüyü de şuraya yapınız,” şeklinde ifade buyurur. Büyük bir heyecan…continue reading →