Istanbul’un Fethi: Mehmed’i Fatih Yapan Sır

Istanbul’un Fethi: Mehmed’i Fatih Yapan Sır

II.Mehmed 30 Mart 1432 yılında Edirne'de dünyaya gelmiştir. 6 yaşında iken valilik yapmaya başladığı halk arasında kulaktan kulağa dolaşır ve halk tarafından ismi efsanevi bir şekilde yayılmaya başlar. istanbul'un fethi öncesi; Mehmed’in eğitimi için babası çeşitli hocalar görevlendirdi. Ancak zeki olduğu kadar hırçın bir yapısı olan Mehmed’in eğitilmesi kolay olmadı.…continue reading →