Bellerophon: Sönmeyen Ateş

Bellerophon: Sönmeyen Ateş

Ephyra Kralı Glaukos'un yiğit bir oğlu varmış. Hipponus adlı bu delikanlı bir gün avlanırken kazayla kardeşi Belleron'u öldürmüş. Bundan sonra herkes ona "Belleron'u yiyen" anlamına gelen Bellerophon demeye başlamış. Kardeşini öldürdükten sonra Ephyra'yı terk etmiş ve Tiryns şehrine ve oraların Kralı Proitos'un yanına gelmiş. Kral Proitos'un güzel karısı tanrısal Anteia,…continue reading →