Romalıların Korkulu Rüyası: Hannibal Barca

Hannibal Barca, M.Ö 800lü yıllarda Kartaca’da (şuan ki Tunus’da) kurulan Fenike kolonisinin unutamayacağı bir liderdi.

Hannibal BarcaKartaca’yla alakalı bilgi bulunan kaynaklar, Romalı ve Yunanlı tarihçilerin çalışmalarından ibarettir. Kartacalıların papirüs kullanmaları ve papirüsün zaman içinde bozulması nediyle, Kartaca’yla ilgili yazılı kaynaklar günümüzde çok sınırlıdır. Antik Yunan ve Romalıların, Kartaca ile sürekli rekabet içinde olmasının nedeni Akdeniz ticareti’dir. Bu sebebten yazılı kaynakların önyargılı bir biçimde yazılmış olması muhtemeldir.

Kartacalı general Hamilcar Barca’ın oğlu olan Hannibal, henüz küçük yaşlarda olmasına rağmen babasının isteğiyle, Roma’ya karşı her zaman kin duyacağına dair babasına söz verdi. Bir süre sonra babasını kaybetti. Eniştesinin yardımı ve aracılığıyla asker oldu.

Hannibal Barca; gelmiş geçmiş en büyük askeri zekalardan biridir. Hannibal, Scipio ve Philopoemen ile birlikte o dönemin en ünlü üç generalinden biriydi. Hannibal’a göre, tarihin en büyük generali Büyük İskender‘dir. İkinci olarak Pyrrhus’u gösterir, kendisini de üçüncü sıraya koyar. Tarihçi Theodore Ayrault Dodge Hannibal’a “Stratejinin Babası” der ve en büyük düşmanı olan Roma’nın onu yine kendi taktikleriyle devirdiğini belirtir.

Roma’nın en büyük düşmanı olarak 2. Pön Savaşı’ndaki başarılarıyla nam salmıştır. Filleri de kattığı ordusuyla İber Yarımadası, Pireneler ve Alpler’den Kuzey İtalya’ya kadar ulaşmış ve Romalıları önemli savaşlarda alt ederek, Roma’nın askeri gücünü yitirmesini sağlamış, ancak daha sonra Spartaküs gibi Roma’yı ele geçirmemiştir. Gerek Kartacalıların yönetici sınıfının zayıf olması gerek Roma senatosunun inatçı tavrı, Hannibal’ın Roma’yı tamamen ortadan kaldırılabilmesine engel olmuştu.

Daha sonra Romalılar Kartaca’ya saldırdı. Hannibal Barca Romalılarla son kez savaştı ve yenildi. Kartaca ordusu, Romalılar tarafından büyük bir hezimete uğratıldı. Romalılar Kartaca’yı yerle bir edene kadar kentten ayrılmadılar.

Hannibal BarcaBu yenilgi sonrası kendine karşı yükselen seslere dayanamayan Hannibal, gönüllü olarak sürgüne gitti. Önce Selevkos İmparatorluğu olmak üzere Ermenistan’a ve Bitinya’ya giderek buradaki saraylarda askeri danışmanlık yaptı. Bitinyalı yetkililer onu Romalılar’a teslim etmek istiyorlardı. Bunu anlayınca o dönemlerin bir klasiği olarak yüzüğünde taşıdıgı zehiri içti ve yaşamına son verdi.

Hannibal Barca’nın mezarı nerede?

Hannibal’ın mezarının nerede olduğu bilinmemektedir. Ancak yakın zamanda Gebze’ye su getirme çalışmaları sırasında bulunan bir mezarın Hannibal’a ait olduğu söylenilmektedir. Ölüm yeri olan Gebze’de bulunan Tübitak yerleşkesinde kendi anısına yapılan bir heykel bulunmaktadır. Heykel 1937 yılında Atatürk’ün çabaları sonucu yapılmıştır.