Türklerde Tabiat Üstü Varlıklar: Karakoncolos

Türklerde Tabiat Üstü Varlıklar: Karakoncolos

Karakoncolos, Zemheri ayının ilk on iki gününde sokaklarda dolaşır, karşısına çıkan insanlara; "Nerden gelir nereye gidersin? Adın nedir?'' diye sorular sorarmış. Eğer verilen cevaplarda ''Kara'' kelimesi geçmezse, "Karaköy'den gelir Karadağ'a giderim. Adım Kara Ali" gibi, Karakoncolos elindeki kocaman tarakla vurarak karşısındakini öldürürmüş. Karakoncolos'tan korunmak için insanlar zemheri (kışın en soğuk…continue reading →